Energetische Antropologie

José Tomás Zeberio

José Tomás Zeberio J.T. Zeberio werd in 1912 geboren in Argentinië
en is ook daar overleden in 2007.

Tussen geboorte en dood was zijn leven één grote ontdekkingsreis op, in en rond de aarde, naar antwoorden op levensvragen
die hem als kind al bezighielden.
Vragen zoals onder andere: Waar komen wij vandaan? Waarom zijn wij hier op aarde? Waar gaan we heen?
Wat is het doel van het leven zelf? Waarom is er een andere energie te zien in het dierenrijk, het plantenrijk en het mensenrijk?

Voortdurend gedreven door de innerlijke behoefte erachter te komen waarom de dingen zijn zoals ze zijn, ging hij als een echte wetenschapper te werk.

Geholpen door een grote discipline en onvermoeibare studie-ijver, eigenschappen die hij reeds tijdens zijn jeugdjaren in de Jezuïetenschool kon ontwikkelen, behaalde hij een licentie in wiskunde en fysica, een doctoraat in de filosofie, en studeerde hij bijkomend antropologie, psychologie en geneeskunde. Studies die hij nodig achtte als voorbereiding op zijn studie van het domein van de menselijke energie. Hij wijdde zijn ganse verdere leven aan dit onderzoek, waaraan hij ook zijn opmerkelijke helderziendheid ten dienste heeft gesteld.

Prof. Zeberio heeft graag en lang geleefd.
Hij heeft graag en veel gereisd, in Zuid-Amerika, Canada, diverse Europese landen, Egypte, Israël, India en China… vooral in het kader van zijn onderzoekswerk en samen met zijn vrouw Dorothea Büttner-Zeberio waarmee hij een onverbrekelijk team vormt.
Zij is de oprichtster-voorzitster van de ‘Stichting José Tomás Zeberio’ van Buenos Aires.

Een persoon als Zeberio voorstellen door zijn levensloop te beschrijven houdt het gevaar in sensationeel over te komen en tegelijkertijd weinigzeggend te klinken.
Feiten blijven immers feiten en verschijnselen zijn hoe dan ook verdwijnselen.
Trouw aan de openingstekst van Jeanette Winterson op deze site, laten we ons niet verleiden tot anekdotes…maar zijn enkele van Zeberio’s aforismen wellicht meerzeggend over datgene wat hij ons heeft nagelaten als voeding voor de Geest.

Over het doel van zijn levenswerk:
‘De wereld zal misschien vrede kennen,
op de dag dat de mens zal weten
hoe en waarom hij leeft.’

Over de Moraal:
‘Goede en slechte intenties hebben dezelfde waarde.
Alleen de manier van handelen maakt het verschil.
De bedoelingen zijn een interne waarde van de menselijke
wezens; de manier van handelen daarentegen zijn de daden
die het wezen bijdraagt tot de mensheid.’

Over Liefde:
‘Zorg ervoor zaadjes van schoonheid in jezelf te zaaien
en de wind zal ze verspreiden op het veld van je buur.’

Over Evolutie:
‘Als de mens weet dat kennis hem een basis biedt
om te kunnen handelen en werken,
als hij daarbij altijd de wet voor ogen houdt
al wat hij ‘aanraakt’ mooier te maken,
dan zal die wijsheid zich in EVOLUTIE transformeren.’

Over Wijsheid:
‘Als je wijsheid verwerft zal je Licht hebben.
Als je Licht hebt zal je helder zien en dan zal je beseffen
dat niets zo donker is als onwetendheid.’

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw