Energetische Antropologie

< terug

Vraag- en Verdiepingsdag

over Energetische Antropologie van José Tomàs Zeberio

Op regelmatige basis wordt er een vraag- en verdiepingsdag georganiseerd voor mensen die reeds ‘Het leven zoals het is’ gevolgd hebben.

De bedoeling van deze dag is dat er - na enige tijd van studie of het laten bezinken van de Energetische Antropologie - samengekomen wordt om gerezen vragen en bedenkingen de vrije loop te laten en om zodoende te verdiepen in de diverse aspecten van deze materie, zonder die vanuit àl te theoretische details te benaderen.

Deze formule is als het ware een sprong in het ijle voor zowel de deelnemers als voor de begeleidster, aangezien er geen vooropgesteld programma belicht wordt, noch naar één welbepaald thema wordt toegewerkt. Desalniettemin kunnen op voorhand wel vragen bezorgd worden. Liefst per mail naar EnergetischeAntropologie@dewalnoot.be.

Enige voorkennis van de Energetische Antropologie als nieuwe wetenschap is wel een voorwaarde tot deelname aan deze dag.


< terug

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw