Energetische Antropologie

< terug

Heeft ons aardse leven een gevolg, ook een vervolg?

We horen of lezen het wel vaker : ‘het leven op aarde is voorbereiding op’.
Ja, voorbereiding… maar waarop feitelijk ??

De inzichten vanuit de Energetische Antropologie van J. T. Zeberio leren ons dat het Wezen de aantrekkingskracht van de aarde kan overstijgen eens het over voldoende potentie (trillingsfrequentie) beschikt.
Hoe we die noodzakelijke grenswaarde van 8000 Vibraton (bewustzijnseenheden) verwerven op aarde gedurende opeenvolgende levens wordt belicht in de lessenreeks over Energetische Antropologie ‘Het levens zoals het is…’.
We frissen daarvan de hoofdzaken alvast nog eens op.

WAAR en HOE de evolutieve reis verder gezet wordt doorheen de hogere niveaus in de ruimte, komt tijdens dit seminarie aan bod.

We schetsen de grote lijnen van de volgende fasen van onze evolutie.
De 4 peilers van het ‘hier-nu-maals’ - Evolutie-Wijsheid-Moraal-Liefde - worden verder uitgediept in het licht van onze toekomstige reis in het ‘hier-na-maals’.

We staan ook stil bij de essentie van de Vrouwelijke en de Mannelijke psychologie om te begrijpen hoe een ‘Hemels Koppel’ wordt gevormd en wat hun bijdrage is binnen een ‘Hemelse Familie’.
“Ieder voor zich”, zoals op aarde geldt, dient daarvoor vervangen te worden door “ieder voor de ander”.
Is het onder andere dàt wat we hier en nu op aarde aan het leren zijn in vriendschappen of binnen een partnerrelatie, en mogelijk zelfs al gekaderd in en met respect voor het groter geheel?

Datum: najaar 2012
Plaats: De Walnoot vzw - Ruimte voor Levenkunst,
Hanendreef 135 - 2930 Brasschaat
Begeleiding: Anita Van Broeck
Prijs: 75 euro ( indien factuur gewenst, tijdig melden a.u.b)
Inschrijvingen: per mail naar EnergetischeAntropologie@dewalnoot.be
en door overschrijving van 25 € voorschot op rekening 001-1978972-54 van De Walnoot met vermelding van jouw naam en ‘11/11’ .


< terug

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw