Energetische Antropologie

< terug

En de wereld begon… van J.T.Zeberio

De inzichten van de Energetische Antropologie werden door José Tomàs Zeberio ook in verhaalvorm neergeschreven in zijn boekje ‘En de wereld begon…’.

Het is een mooie aanvulling op de technisch-energetische benadering van zijn wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van het leven op Aarde en daarbuiten, waarvan de resultaten werden geconcretiseerd in de publicatie van zijn 2 monumentale werken ‘De Wetten van de Scheppende Evolutie’ Vol I en II.

Het is dan ook interessant om te zien hoe die beide invalshoeken bij studie verhelderend op elkaar kunnen inwerken.

Voor geïnteresseerden plannen we een weekend waarin we door middel van duiding én uitwisseling dieper ingaan op de schoonheid en de inhoud van dit Kosmogonisch verhaal ‘En de wereld begon….’.

We staan stil bij en geven verduidelijking over de verschillende onderdelen van het boek. Er is ook ruimte om te reflecteren over de vele ‘parels van inzichten’ die in het verhaal te vinden zijn.

Om de interactie tijdens de samenkomst zo vruchtbaar mogelijk te maken, vragen we om dit boekje minstens éénmaal, en nog liever tweemaal, gelezen te hebben.

Breng een mooie passage die jou geraakt heeft, je vragen en al je eigen inzichten mee!

Datum: nog niet gepland
Plaats: De Walnoot vzw - Ruimte voor Levenkunst
Hanendreef 135 - 2930 Brasschaat
Begeleiding: Anita Van Broeck
Prijs: 100 euro voor de 2 dagen
Inschrijvingen: per mail naar EnergetischeAntropologie@dewalnoot.be
en door overschrijving van 25 € voorschot op rekening 001-1978972-54 van De Walnoot met vermelding van jouw naam en ‘EWB’ .


< terug

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw