Energetische Antropologie

< terug

Jaarcursus
Het leven zoals het is...

grondige en inspirerende kennismaking met de Energetische Antropologie (Zeberio)

‘Volgens sommigen heeft elk verhaal als doel
orde aan te brengen in de werkelijkheid.
Niet alleen een ordening van tijden
maar ook van graden van belang.
Anderen zeggen dat elk verhaal
slechts ter wereld komt
om antwoord te geven op vragen.’
Meir Shalev

Het verhaal van de Energetische Antropologie is 'de studie van de mens als energetisch wezen' volgens Prof. José Tomás Zeberio. Hij beschrijft daarin het ontstaan en het functioneren van de energieën waaruit zowel de biologische vormen bestaan alsook de bezieling ervan. Zoekend naar de bron van de menselijke energieën ontdekte hij die van het Leven zelf.
Die inzichten staan gedetailleerd beschreven en geïllustreerd in zijn twee boeken 'De Wetten van de Creatieve Evolutie'.

Kennis en inzicht in deze materie leidt tot een beter begrip van het eigen leven en van het leven in het algemeen. De Energetische Antropologie is dermate nuchter en herkenbaar, zodat toepassingen in alle domeinen van het persoonlijk leven mogelijk zijn, gaande van bevruchting over voeding, opvoeding, relaties, zwangerschap, gezondheid, studie- en beroepskeuze, … tot begraven of cremeren!

Het is geen zweverig verhaal met een opgestoken moraliserend vingertje, noch een nieuw ‘geloof’.
Integendeel: het is een nieuwe wetenschap vanuit concrete waarnemingen, inzichtelijk onderbouwd en met de voeten op de grond, ademend van vrijheid en schoonheid .
Precies dát is zo verfrissend en inspirerend.

Deze lessenreeks is voor iedereen toegankelijk en vereist geen specifieke voorkennis. Ze heeft ondermeer tot doel om de opstap naar lectuur en studie van de boeken te vergemakkelijken.

Als uitgangspunt voor deze grondige kennismaking nemen we 7 levensvragen die ieder vroeg of laat tegenkomt. De cursus is zo opgebouwd dat we vanuit elke levensvraag een hoofdstuk belichten uit de Energetische Antropologie, gekoppeld aan de dagelijkse ervaring en praktijk.

- Wie ben ik?
Opbouw van ons biologisch en ons energetisch lichaam.
Het fundamenteel onderscheid tussen het lichaam en het IK, en hun harmonische integratie.
‘Wet van Overleving’ en ‘Wet van Zijn’ en hun onderlinge interactie.

- Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?
Incarnatie- en excarnatieproces van het Ik.
Noodzaak van de dood van de biologische lichamen in functie van de evolutie van het IK.

- Waartoe zijn we hier op aarde?
Proces van evolutie en bewustwording.
De Evolutieve Code.

- Verander de wereld, begin bij jezelf ?
‘Ken Uzelf’ als fundament van bewuste evolutie.
Onze ‘psychische erfelijkheid’ vanaf de zwangerschap.
De energetische anatomie en fysiologie toegelicht vanuit de diverse leeftijdsfasen.

- Bestaat goed en kwaad?
Het geweten. Waarheid en leugen
Magnetische banden. Wet van oorzaak en gevolg.

- Hebben onze gedachten scheppingskracht ?
Onderscheid tussen brein- en denkvermogen.
Invloed van de gedachten en overtuigingen.

- Heeft ook dít verhaal een moraal ?
Toepassingen in het dagelijks leven.
Nieuwe benadering van actuele thema’s zoals voeding, nut van crematie, problematiek van abortus, gevolgen van druggebruik e.a.

 


Datum:

9 zaterdagen telkens van 13u tot 19u

2021: 23/10 - 20/11 - 18/12

2022: 15/01 - 12/02 - 12/03 - 2/04 - 23/04 - 14/05


Plaats: De Walnoot vzw - Ruimte voor Levenkunst
Hanendreef 135 - 2930 Brasschaat
Begeleiding: Anita Van Broeck
Prijs: 90€ per module ( indien factuur gewenst, tijdig melden a.u.b)
Inschrijvingen:

- Per E-mail naar EnergetischeAntropologie@dewalnoot.be of telefonisch naar vzw De Walnoot: 03/ 653.47.53 (elke maandag, woensdag, vrijdag tss. 9u-10u30 en ma.avond tss. 18u-19u)

- De inschrijving is definitief na overmaking van 90 € (de prijs van de eerste lesdag) op rekeningnummer
BE42 0011 9789 7254 van De Walnoot met vermelding ‘Leven’.

- U schrijft in voor de hele reeks, maar u kan in schijven betalen. Elke lesdag, inclusief de eerste lesdag, betaalt u voor de volgende les. Zodoende valt er op de laatste lesdag niets meer af te rekenen.

 

Informatie-voormiddag Energetische Antropologie

Tijdens deze info-voormiddag zullen we het licht laten schijnen op de Energetische Antropologie van de Argentijn José Tomas Zeberio.
Dan zal o.a. in vogelvlucht een overzicht geschetst worden van de thema’s die aan bod komen tijdens de negen zondagen van de cursus
‘Het leven zoals het is…’.

Zodoende krijg je een beeld van wat Energetische Antropologie zoal inhoudt, en wat je van de cursus mag verwachten.

Geïnteresseerden en nieuwsgierigen naar de Energetische Antropologie zijn alvast van harte uitgenodigd.

Deze info-voormiddag is gratis.

Datum: zondag 19 september 2021, om 10u. Einduur is voorzien rond 12.30u

Spreekster: Anita Van Broeck

Graag een seintje indien u aanwezig zal zijn.

Tel. 03/653.47.53
(ma, wo en vrij tss. 9u en 10.30u, en ook ma.avond tss. 18u en 19u)

E-mail: EnergetischeAntropologie@dewalnoot.be

 

< terug

De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53